מהו טיפול איכותי?

הטיפול הסיעודי משלב מספר רב של היבטים, וכולל למעשה התאספות של דיסציפלינות רבות; רפואה, פסיכולוגיה, פיזיותרפיה, פרמקולוגיה, ניהול סיכונים ועוד (The health foundation, 2011). בכדי שהטיפול הסיעודי יהיה מקצועי ואיכותי עליו לכלול ידע בסיסי בכל אחד מהדיסציפלינות שתוארו ועוד אחרות, ויתרה מזאת לשלבם באופן נכון למטופל ספציפי. מרבית האוכלוסייה עוסקת בנושא הטיפול - טיפול סיעודי, טיפול סביבתי, טיפול תמיכתי, טיפול סוציאלי, אולם כמה באמת אנחנו יודעים על מהו טיפול. איך נדע לזהות מתי טיפול הוא טיפול טוב, מתי הוא טיפול רע? ובאופן כללי מהו טיפול מקצועי? מהו טיפול איכותי? המאמר הבא יבחן את ההגדרות המקצועיות למהו טיפול, ומה אנו צריכים לצפות מטיפול.

מאת | 21, יוני 2016|

שיקולים בהעסקת עובדים זרים

כחלק מקידום הכשרות המטפלים הסיעודיים והרצון לספק טיפול איכותי יותר לאוכלוסיות בישראל, בשיתוף עם עמותת עמדא לחולי דמנציה אלצהיימר ומחלות דומות בישראל פרסמנו מאמר בביטאון העמותה בנושא העסקת עובדים זרים וחשיבות […]

מאת | 5, מאי 2015|

זר בארץ זרה

הצורך בעובדים לעבודה הסיעודית מובילה את דרך חשיבתנו והתייחסותנו לעובדים הזרים. התייחסות מעטה מאוד נוגעת לתחושותיהם של אותם עובדים זרים ולחווייתם כזרים בארץ זרה.

מאת | 13, אפריל 2015|

למה לבשל? יש מטפלת…

אובדן העצמאות קשה בכל גיל, בין אם הוא זמני ובין אם הוא קבוע, חוקרים רבים הראו כי התחושות שעולות כתוצאה מאובדן העצמאות דומות מאוד לאובדן כתוצאה ממוות.

מאת | 30, מרץ 2015|

זקנים – זקנים הגיל הרביעי

במחקרים שנעשו בתחום נמצא כי ה'זקנים – זקנים' מייחסים משמעויות שונות לאירועים ובכך מאפשרים לעצמם להשיג תחושה של שליטה. למעשה אותו 'זקן – זקן' משנה את התפיסה הקודמת שהייתה לו בנוגע לעצמי ומוותר באופן מודע על אלמנט של שליטה בחייו ובכך שומר על אותה השליטה: עצם ויתור על השליטה מהווה עבורו שליטה במצבו.

מאת | 18, מרץ 2015|

הכשרת מטפלים בארץ בעולם

כחלק מפעילותנו לקידום נושא הכשרות המטפלים הסיעודיים בישראל, פרסמנו מאמר בנושא הכשרת מטפלים סיעודיים בארץ ובעולם באתר משפחת מטפלת של עמותת רעות אשל; המאמר מספק תמונת מצב לדרישות והסטנדרטים הנהוגים בעולם לעיסוק […]

מאת | 12, מרץ 2015|

שחיקת מטפלים

שחיקה היא 'מחלת מקצוע' היא מתארת תחושה של דלדלו משאבים נפשיים ואף באה לידי ביטוי בדלדלו משאפי אנרגיה גופנית וקוגניטיבית. השחיקה כוללת למעשה שלושה ממדים:

מאת | 17, פברואר 2015|