הצורך בעובדים לעבודה הסיעודית מובילה את דרך חשיבתנו והתייחסותנו לעובדים הזרים. התייחסות מעטה מאוד נוגעת לתחושותיהם של אותם עובדים זרים ולחווייתם כזרים בארץ זרה.