Education for Health Care Providers

חברת אביעד מכירה את חשיבות הרצף הטיפולי, ועל כן ההכשרות המקצועיות המוצעות תוכננו ונבנו באופן כזה שיתאים לאופייה של מסגרת העבודה הייחודית של העובדים הזרים בישראל.

כחלק בלתי נפרד מאופי עבודתנו אנו מאמינים בצורך בגמישות והגישה שלנו היא שהלימודים הם חלק ממהלך העבודה וחלק מהחיים ואינם באים זה על חשבון זה.

לצורך כך אנו מציעים מספר שיטות לימוד, כאשר במסגרת תוכניות הלימודים השונות, המטפל יוכל להתאים את הקורס ומבנהו למגבלות עבודתו.

learning on and off line

שיטות לימוד:

  •  למידה קלאסית – מפגשים קבועים בכיתת הלימוד במרכז ההכשרה בתל אביב, המפגשים נעשים אחת לחודש בימי ראשון או שישי בשעות הבוקר המאוחרות.

  •  למידה מרחוק – תוכניות ללימוד עצמי כגון ספרים, תקליטורים ייחודיים שנבנו בכדי לאפשר לסטודנט לבצע את מרבית הלמידה בכוחות עצמו תוך ליווי של צוות ההוראה במרכז ההכשרה.

  •   למידה מקוונת – למידה במערכת מקוונת, הסטודנט מחובר למערכת הממוחשבת של מרכז ההכשרה באמצעותה מקבל את המידע, ידע ומשימות דרך אתר האינטרנט. כמו כן, אתר האינטרנט מאפשר למידה קבוצתית, קבלת מידע תיאורטי צפייה בהרצאות ויצירת קשר ישיר עם צוות ההוראה.

  •   למידה משולבת – התאמה ייחודית לכל סטודנט בהתאם למסגרת העבודה שלו והיכולות הלימודיות שלו. מדובר למעשה, בשילוב של מגוון שיטות הלימוד בכדי ליצור התאמה מקסימלית לכל סטודנט. 

שיתופי פעולה

באביעד שרותי רווחה אנו מאמינים שקידום הכשרת המטפל  יתבטא בטיפול איכותי ומקצועי יותר למטופלים.