הטיפול הסיעודי משלב מספר רב של היבטים, וכולל למעשה התאספות של דיסציפלינות רבות; רפואה, פסיכולוגיה, פיזיותרפיה, פרמקולוגיה, ניהול סיכונים ועוד (The health foundation, 2011). בכדי שהטיפול הסיעודי יהיה מקצועי ואיכותי עליו לכלול ידע בסיסי בכל אחד מהדיסציפלינות שתוארו ועוד אחרות, ויתרה מזאת לשלבם באופן נכון למטופל ספציפי. מרבית האוכלוסייה עוסקת בנושא הטיפול - טיפול סיעודי, טיפול סביבתי, טיפול תמיכתי, טיפול סוציאלי, אולם כמה באמת אנחנו יודעים על מהו טיפול. איך נדע לזהות מתי טיפול הוא טיפול טוב, מתי הוא טיפול רע? ובאופן כללי מהו טיפול מקצועי? מהו טיפול איכותי? המאמר הבא יבחן את ההגדרות המקצועיות למהו טיפול, ומה אנו צריכים לצפות מטיפול.