כחלק מפעילותנו לקידום נושא הכשרות המטפלים הסיעודיים בישראל, פרסמנו מאמר בנושא הכשרת מטפלים סיעודיים בארץ ובעולם באתר משפחת מטפלת של עמותת רעות אשל; המאמר מספק תמונת מצב לדרישות והסטנדרטים הנהוגים בעולם לעיסוק במקצוע מטפל ובמקביל מראה את המצב העגום שנמצא בארץ. נכון להיום, אין בארץ כל דרישה, סטנדרט או נוהל עבודה הדורש הכשרה מהמטפלים הסיעודיים. דיבורים רבים נעשו סביב נושא זה בוועדות שונות בכנסת, נכתבו המלצות, הוסקו מסקנות ועל זה נאמר ‘דיבורים כמו חול ואין מה לאכול’.  עוד פרטים ניתן לראות במאמר: הכשרת עובדים זרים בסיעוד