זקנים – זקנים: הגיל הרביעי

אוכלוסיית הזקנים זקנים מתייחסת לגילאים 85 ומעלה והיא בעלת מאפיינים ייחודים לרוב בשל העובדה כי ההתמודדות עם המציאות מבחינה פיזית ורגשית היא משמעותית יותר ולא רבים זוכים לה.

רבים מתייחסים לגיל הרביעי כגיל ששונה במידה רבה מהגיל השלישי (הלא הם ה’זקנים הצעירים’) שמאופיינים לרוב בבריאות פיזית ונפשית טובה. האפיון המרכזי בגיל זה הינו שמרבית אוכלוסיית הגיל הרביעי סובלים בצורה כזו או אחרת מדמנציה – דבר המשפיע באופן ישיר על הבריאות הנפשית ובכך על יכולתם לעצמאות תפקודית – פיזית, שמירה על הזהות העצמית, קיום ושימור קשרים חברתיים. מאפיין נוסף בולט במחקרים שנעשו על הבדלים בין הגיל השלישי לגיל הרביעי מתייחס למצב אקונומי. המחקרים הראו כי אוכלוסיית הגיל השלישי בעלי משאבים כלכליים וחברתיים גבוהים יותר מאוכלוסיית הגיל הרביעי. נתון זה מגביר את תלותם של אוכלוסיית הגיל הרביעי בשירותים החברתיים ובכר משפיע  על מצבם הנפשי בהקשר של דכאון כתוצאה מאובדן עצמאות.

במחקרים שנעשו בתחום נמצא כי ה’זקנים – זקנים’ מייחסים משמעויות שונות לאירועים ובכך מאפשרים לעצמם להשיג תחושה של שליטה. למעשה אותו ‘זקן – זקן’ משנה את התפיסה הקודמת שהייתה לו בנוגע לעצמי ומוותר באופן מודע על אלמנט של שליטה בחייו ובכך שומר על אותה השליטה: עצם ויתור על השליטה מהווה עבורו שליטה במצבו.

ליאורה בר טוב (2005) מתארת בספרה ‘האתגר שבהזדקנות’ את סיפורה של רחל, בת 96 מאושפזת במחלקה סיעודית; רחל אושפזה במחלקה סיעודית בשל נפילה וחבלה בראשה. רחל נשארה צלולה אולם ‘גופה בגד בה’ כפי שהיא מתארת. מה מחזיק אותה בחיים שואלת ליאורה, מה נותן לה משמעות להמשיך בהישרדות הקשה מנשוא הזו?

במחקר שנעשה ב1996 על מקורות משמעות החיים ברב אוכלוסיית ה’זקנים – זקנים’  נמצא כי המקור העיקרי למשמעות בחייו של הזקן באופן מעשי בא לידי ביטוי בכך שהם למעשה “שואבים” את המשמעות לחיים מהיחסים הבין אישיים. מקור משמעותי נוסף הינו ‘הבטחון הכלכלי’ . דווקא, בשל מצבם הפיזי והכלכלי של אוכלוסייה זו חשוב לזקן לשמוע על רמת חיו ולהבטיח לעצמו קבלת שירותים נדרשים בעתיד (כמו אשפוזים, שירותי סיעוד וכדומה).

לסיכום,

הגיל הרביעי זקוק לחום ואהבה כמו כל קבוצות הגיל שלפניו ואולי אף ליותר. חום ואהבה, יחסים בין אישיים וקרבה משפחתית עשויים לעשות את השינוי בתחושה היום יומיים ומקרים של אשפוז במחלקה סיעודית עשויים לשנות את החווית האשפוז כולה. עלולים למנוע התפתחות של דכאון ומהווים כפי שנאמר קודם – מקור במשמעות החיים.

 

מקורות:

בר-טור, ל. (2005). האתגר שבהזדקנות: בריאות נפשית, הערכה וטיפול. ירושלים: הוצאת אשל